Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Vastgoedbeheer

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-09-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-10-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7 via C4.78
2511 CW DEN HAAG
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16169
2500 BD DEN HAAG

Onderdeel van

Functies

Directeur ir. R.G. Tieskens (Richard)

Organisatiebeschrijving

De directie Vastgoedbeheer (VB) is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Bij specialties betreft dit panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces van de gebruiker. Bij kantoren betreft dit panden waar het primaire proces in kan worden uitgevoerd. Daarnaast realiseert de directie de kleine projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties. De directie is de schakel naar de gebruikers en staat dicht bij de gebruikers en hun gebruik. Alle directies hebben klantcontacten. De directie Vastgoedbeheer heeft dit vanuit beheerperspectief. De verantwoordelijkheid voor de integraliteit vanuit het RVB wordt bij de directie Vastgoedbeheer ondergebracht en is daarmee het hoogste niveau van de klantcoördinatie. Onder de verantwoordelijkheid van de directie valt de huuradministratie. Kerntaken - Beheer van gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden in eigendom en in beheer van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als bij leegstand. - Het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, die na goedkeuring door de directie P&P dienen als uitgangspunt voor de realisatie. - Het uitvoeren van relatiemanagement en -beheer met gebruikers. - De realisatie van alle beheerprojecten en programma’s, het verhelpen van vastgoed gerelateerde storingen en defecten te verhelpen en het uitvoeren van overige beheersactiviteiten. - De realisatie van kleine projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties. - Inrichting van kennismanagement (voor het gehele RVB) van de aan de directie toegewezen kennisgebieden. - Het verzamelen en beheren van vastgoedinformatie van de te beheren portefeuille. - Het vervullen van de eigenaarsrol op pandniveau (de rol van ‘verhuurder’) en het beheren van de vastgoedadministratie.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?