Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

CIBG

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoftoren
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Zuid-Holland
Bezoekadres Ministerie van VWS t.a.v. Woo-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Zuid-Holland
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/106676/CIBG

Organisatiebeschrijving

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries. Het CIBG geeft inzicht in: wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen er voor dat burgers, professionals en organisaties zoveel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk. Onze opdrachtgevers kunnen er op rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving. Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. CIBG stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve (leiderschaps)vaardigheden.

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 54 87 (algemeen)
Internet http://www.cibg.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.cibg.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/contact/woo-verzoek-indienen
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?