Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/112773/Infrastructuur_en_Waterstaat

Organisatiebeschrijving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.

Contactgegevens

Telefoon (070) 456 00 00 (algemeen)
Internet http://www.minienw.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/contact/woo-verzoek-indienen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt de Woo-besluiten voor het ministerie van I en W op deze website zodra ze zijn gepubliceerd.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?