Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Algemene Zaken (AZ)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/123/Algemene_Zaken

Organisatiebeschrijving

Zorgdragen voor zaken betreffende het algemeen regeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door een der andere departementen van algemeen bestuur (k.b. van 11 oktober 1947, Stb. H346).

Contactgegevens

Telefoon (070) 356 41 00 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?