Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Krimpenerwaard (Krimpenerwaard)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dorpsplein 8
2821 AS STOLWIJK
Zuid-Holland
Postadres Postbus 51
2820 AB STOLWIJK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/129780/Gemeente_Krimpenerwaard

Contactgegevens

Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.krimpenerwaard.nl/ (algemeen)
E-mail info@krimpenerwaard.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 51
2820 AB STOLWIJK
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://woo.krimpenerwaard.nl/

Contactpersoon/team

K.Yegenaga@krimpenerwaard.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (0182) 72 99 99 (Algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon K.Yegenaga@krimpenerwaard.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Onderzoeksrapporten
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?