Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Drenthe (DR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Postbus 122
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Drenthe
Postadres Postbus 122
9400 AC Assen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/14557/Provincie_Drenthe

Contactgegevens

Telefoon (0592) 36 55 55 (algemeen)
(0592) 36 53 03 (Milieuklachtenlijn)
Internet http://www.provincie.drenthe.nl (algemeen)
E-mail post@drenthe.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.provincie.drenthe.nl/contact/
Sociale Media provinciedrenthe (Facebook)
provincie-drenthe (LinkedIn)
provdrenthe (Instagram)
provdrenthe (X)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.provincie.drenthe.nl/woo

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen Beschikkingen (subsidies)
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken Provinciale Staten
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?