Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Flevoland (FL)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad
Flevoland
Postadres Postbus 55
8200 AB Lelystad
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/14866/Provincie_Flevoland

Organisatiebeschrijving

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. De ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De organisatie van provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 450 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij zijn de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Naast het droogmaken, ontginnen en inrichten van het nieuwe land in de voormalige Zuiderzee, moest de polder natuurlijk ook bestuurd worden. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen verliep de ontwikkeling van de polders voorspoedig. Een zelfstandig voortbestaan onder leiding van een provinciaal bestuur was een logische volgende stap. Op 1 januari 1986 is de instelling van provincie Flevoland een feit en daarmee ook een historische gebeurtenis in de bestuurlijke geschiedenis van Nederland. Historisch, omdat er niet iedere dag een nieuwe provincie bijkomt. Daarbij was dit de kroon op de inpoldering van de voormalige Zuiderzee.

Contactgegevens

Telefoon (0320) 26 52 65 (algemeen)
Fax (0320) 26 52 60
Internet https://www.flevoland.nl (algemeen)
E-mail info@flevoland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.flevoland.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.flevoland.nl/loket/openbare-documenten

Contactpersoon/team

C. van Ommeren
E-mail Woo-contactpersoon Woo-contact@flevoland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten De informatiecategorie convenanten wordt in de loop van 2023 via deze website ontsloten.
Jaarplannen en jaarverslagen
Klachtoordelen Deze informatiecategorie klachtoordelen wordt in de loop van 2024 via bovenstaande website ontsloten.
Onderzoeksrapporten Deze informatiecategorie onderzoeksrapporten wordt in de loop van 2024 via bovenstaande website ontsloten.
Organisatie en werkwijze Een totaaloverzicht van de informatiecategorieën is te vinden via bovenstaande link.
Overige besluiten van algemene strekking
Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking De informatiecategorie subsidieverplichtingen wordt eind 2024 via bovenstaande website ontsloten.
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?