Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Fryslân (FR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/15184/Provincie_Fryslan

Contactgegevens

Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Internet https://www.fryslan.frl (algemeen)
https://open.fryslan.frl (openbare informatie Woo)
https://www.fryslan.frl/publieksinformatie (indienen Woo verzoek)
E-mail provincie@fryslan.frl (algemeen)
Contactpagina https://www.fryslan.frl/home/contact-en-adres_3187/

Indienen Woo-verzoek

Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.fryslan.frl/publieksinformatie
Link naar meer informatie https://open.fryslan.frl

Contactpersoon/team

Klantcontactcentrum
Telefoon Woo-contactpersoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.fryslan.frl/publieksinformatie (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@fryslan.frl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluiten Gedeputeerde Staten
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda en vergaderstukken Provinciale Staten
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Publicatie Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?