Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Groningen (GR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres ST Jansstraat 4
9712 JN Groningen
Groningen
Postadres Postbus 610
9700 AP Groningen
Organogram https://www.provinciegroningen.online/organisatiemodel-extern
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/15632/Provincie_Groningen

Organisatiebeschrijving

De adres- en telecomgegevens gelden voor alle dienstonderdelen, tenzij anders staat vermeld.

Contactgegevens

Telefoon (050) 316 49 11 (algemeen)
Fax (050) 316 49 33
Internet http://www.provinciegroningen.nl (algemeen)
E-mail info@provinciegroningen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.provinciegroningen.nl/contact/woo-verzoek-indienen/

Contactpersoon/team

Team Kwaliteit en control
Telefoon Woo-contactpersoon (050) 316 49 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.provinciegroningen.nl/contact/woo-verzoek-indienen/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@provinciegroningen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Klachtoordelen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?