Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Limburg (LB)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Limburg
NL
Postadres Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Organogram https://www.limburg.nl/over/organisatie/organisatiestructuur/
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/16071/Provincie_Limburg

Organisatiebeschrijving

Alle informatie over de Provincie Limburg, zowel organisatie als provinciaal bestuur, vindt u op de website https://www.limburg.nl/

Contactgegevens

Telefoon (043) 389 99 99 (algemeen)
Fax (043) 361 80 99
Internet https://www.limburg.nl/ (algemeen)
E-mail postbus@prvlimburg.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.limburg.nl/contact/

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Link naar meer informatie https://www.limburg.nl/bestuur/open-overheid/

Contactpersoon/team

Woo-contactfunctionaris
Telefoon Woo-contactpersoon (043) 389 72 22 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@prvlimburg.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agen­da Ge­de­pu­teer­de Sta­ten
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Be­slui­ten Ge­de­pu­teer­de Sta­ten
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen Provincie Limburg publiceert elk kwartaal (in april, juli en oktober en januari) een subsidieregister. Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door Gedeputeerde Staten zijn verstrekt.
Beschikkingen
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Bij Provinciale Staten ingekomen stukken
Jaarplannen en jaarverslagen In de begroting geeft de Provincie haar inkomsten en uitgaven voor het komende of lopende jaar weer. In de jaarstukken verantwoordt ze haar inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
Klachtoordelen Overzicht klachten ontvangen sinds 1-1-2022
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken Provinciale Staten
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Alle Woo-verzoeken en - besluiten (inclusief openbaar gemaakte besluiten) sinds 1-1-2022
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?