Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Noord-Brabant (PNB)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Postadres Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/16317/Provincie_Noord-Brabant

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.brabant.nl/over-brabant/provinciale-organisatie

Contactgegevens

Telefoon (073) 681 28 12 (algemeen)
Fax (073) 680 76 80
Internet http://www.brabant.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek 5200 MC 's-Hertogenbosch
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.brabant.nl/loket/producten-diensten/open-overheid-woo/
Link naar meer informatie https://www.brabant.nl/loket/producten-diensten/open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

woo@brabant.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (073) 681 28 12 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluiten en activiteiten Gedeputeerde Staten
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen Register met vastgestelde subsidies en bijdragen
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Klachtoordelen Op dit moment publiceren wij het jaarverslag van de hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken Provinciale Staten
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?