Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Noord-Holland (NH)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Houtplein 33
2012 DE Haarlem
Noord-Holland
Postadres Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/16412/Provincie_Noord-Holland

Organisatiebeschrijving

Alle informatie over de provincie Noord-Holland staat op de website www.noord-holland.nl. Volg de provincie ook via Twitter @ProvincieNH. De manier waarop u bij de provincie Noord-Holland een Woo verzoek kunt indienen staat beschreven op onze website: www.noord-holland.nl/loket/Woo_verzoek De taken en organisatie-onderdelen van de provincie Noord-Holland staan beschreven op onze website: www.noord-holland.nl/over_de_provincie/Organisatie

Contactgegevens

Telefoon (023) 514 31 43 (algemeen)
Internet http://www.noord-holland.nl (algemeen)
E-mail post@noord-holland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Digitaal indienen Woo-verzoek https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/aanvraag_WOO_pnh
Link naar meer informatie https://www.noord-holland.nl/Loket/Woo_verzoek

Contactpersoon/team

mevr. mr. S (Sandra) Tadić

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken 2022
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken 2024
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken 2023
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?