Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Overijssel (OV)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Overijssel
Postadres Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/16771/Provincie_Overijssel

Organisatiebeschrijving

Missie van de provincie Overijssel: De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal. Zonodig als regisseur, smeden we coalities met tal van partners om resultaten te boeken voor de inwoners van Overijssel. Ons doel is dat iedereen hier gezond en plezierig kan wonen, werken en recreëren. In een omgeving met balans tussen rust, ruimte én dynamiek. We laten zien dat de provincie er toe doet. Dat we het verschil durven maken. We pakken door, maken keuzes en nemen risico’s. Dit alles met oog voor de verschillen die er zijn, die Overijssel juist aantrekkelijk en veelzijdig maken.

Contactgegevens

Telefoon (038) 499 88 99 (algemeen)
Internet https://www.overijssel.nl (algemeen)
E-mail overijsselloket@overijssel.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Gebouw aan de linkerzijde is Gedeputeerde Staten
Postbus 10078 8000 GB Zwolle
Link naar meer informatie https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Bezwaar_klacht_informatie_schade/Woo_verzoek_verzoek_om_informatie_openbaar_te_maken_voor_iedereen

Contactpersoon/team

Soomers, T (Tom)
Telefoon Woo-contactpersoon 06 29 65 77 97 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon t.soomers@overijssel.nl (algemeen)
Beschrijving Woo-contactpersoon

Voor vragen over lopende Woo verzoeken of het indienen van een Woo verzoek kunt u een mail sturen naar woo@overijssel.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen P&C cyclus
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?