Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Utrecht (UT)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Organogram https://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/over-de-organisatie
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/17166/Provincie_Utrecht

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.provincie-utrecht.nl/organisatie

Contactgegevens

Telefoon (030) 258 91 11 (algemeen)
Fax (030) 258 91 12
Internet https://www.provincie-utrecht.nl (algemeen)
E-mail info@provincie-utrecht.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.provincie-utrecht.nl/contact
Beschrijving

Algemene contactgegevens provincie Utrecht. Open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Adres voor indienen Woo-verzoek Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Link naar meer informatie https://www.provincie-utrecht.nl/loket/diensten/verzoek-om-openbaarmaking-documenten-woo

Contactpersoon/team

Woo Contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (030) 258 91 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.provincie-utrecht.nl/loket/diensten/verzoek-om-openbaarmaking-documenten-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon Woo@provincie-utrecht.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen kwartaaloverzichten verleende subsidies vanaf 2017
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Alle informatie over Provinciale Staten, zoals vergaderdata, documenten en wie de Statenleden zijn
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Wob- en Woo-verzoeken en besluiten vanaf 2020
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?