Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Zuid-Holland (ZH)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Organogram https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/organogram/
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/17466/Provincie_Zuid-Holland

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/

Contactgegevens

Telefoon (070) 441 66 11 (algemeen)
Internet http://www.zuid-holland.nl (algemeen)
E-mail zuidholland@pzh.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 90602
Link naar meer informatie https://www.zuid-holland.nl/@8061/informatieplicht-wob/

Contactpersoon/team

Woo-team
Telefoon Woo-contactpersoon (070) 441 66 22 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@pzh.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges De besluiten van Gedeputeerde Staten sinds 1 januari 2017, inclusief de toelichting en de bijlagen.
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's en besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen Overzicht van alle (openbare) subsidies verstrekt door de provincie Zuid-Holland
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Bij Provinciale Staten ingekomen stukken
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting, jaarrekening, voorjaarsnota & najaarsnota
Klachtoordelen Op dit moment publiceren wij het Jaarverslag klachtfunctionaris
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken van Provinciale Staten
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?