Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Zeeland (ZLD)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Abdij 6
4331 BK Middelburg
Zeeland
Postadres Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Zeeland
Organogram https://www.zeeland.nl/over-ons/de-organisatie
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/18166/Provincie_Zeeland

Organisatiebeschrijving

Alle informatie over de Provincie Zeeland, zowel organisatie als provinciaal bestuur, vindt u op de website https://www.zeeland.nl/.

Contactgegevens

Telefoon (0118) 63 10 11 (algemeen)
Fax (0118) 62 69 49
Internet https://www.zeeland.nl (algemeen)
E-mail provincie@zeeland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.zeeland.nl
https://www.zeeland.nl/contact
Sociale Media Facebook Provincie Zeeland (Facebook)
X/Twitter Provincie Zeeland (X)
LinkedIn Provincie Zeeland (LinkedIn)
Instagram Provincie Zeeland (Instagram)
YouTube Provincie Zeeland (YouTube)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Zeeland
Link naar meer informatie https://www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek

Contactpersoon/team

Woo-loket, team Informatiebeheer
Telefoon Woo-contactpersoon (0118) 63 10 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon provincie@zeeland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Op deze pagina vindt u de besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten.
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Op deze pagina vindt u de bij Provinciale Staten ingekomen stukken.
Jaarplannen en jaarverslagen Op deze pagina vindt u de jaarplannen en jaarverslagen van Provincie Zeeland.
Organisatie en werkwijze Op deze pagina vindt u het Organigram van Provincie Zeeland en het Sturingsconcept Opgavengericht werken.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Op deze pagina vindt u de vergaderingen met bijbehorende stukken van Provinciale Staten en van de Statencommissies.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Op deze pagina vindt u de Woo-besluiten en openbaar gemaakte documenten.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?