Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 184
2501 CD Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/20567377/Nederlandse_Sportraad

Organisatiebeschrijving

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is een onafhankelijk adviescollege voor kabinet en parlement dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en op het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda. Dat doet de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en praktisch uitvoerbaar.

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 72 73 (algemeen)
Internet https://www.nederlandse-sportraad.nl (algemeen)
E-mail info@NLsportraad.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 184
2501 CD Den Haag
Link naar meer informatie https://www.nederlandse-sportraad.nl/contact/contact-met-de-nlsportraad

Contactpersoon/team

Secretariaat
Internet Woo-contactpersoon https://www.nederlandse-sportraad.nl/contact/contact-met-de-nlsportraad (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@nlsportraad.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?