Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Aa en Maas

Organisatiegegevens

Bezoekadres Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Postadres Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch
Organogram https://www.aaenmaas.nl/overons/aa-maas-cijfers/
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21099/Aa_en_Maas

Organisatiebeschrijving

Wij werken 24 uur per dag aan schoon en voldoende water. We onderhouden de dijken en zuiveren afvalwater. Voor alle inwoners, bedrijven en de natuur in Oost-Brabant. Dit doen we met aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Met zorg voor de natuur en biodiversiteit. Met kennis, lef en heel veel enthousiasme. Gebied: Asten, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Grave, Heeze-Leende, Helmond, 's-Hertogenbosch, Heusden, Laarbeek, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Someren, Uden, Vught en Waalwijk.

Meer informatie

https://www.aaenmaas.nl/overons/

Contactgegevens

Telefoon (088) 178 80 00 (algemeen)
Fax (088) 178 80 01
Internet https://www.aaenmaas.nl (algemeen)
E-mail info@aaenmaas.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres van Waterschap Aa en Maas
5201 GA 's-Hertogenbosch
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.aaenmaas.nl/regelen/verzoek-informatie-wet-open-overheid/
Link naar meer informatie https://www.aaenmaas.nl/regelen/verzoek-informatie-wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 178 80 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.aaenmaas.nl/regelen/verzoek-informatie-wet-open-overheid/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@aaenmaas.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Vergaderstukken Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Commissies
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Beschikkingen Watervergunningen
Convenanten Convenanten en Samenwerkingsovereenkomsten met andere overheden
Convenanten Gemeenschappelijke regelingen
Jaarplannen en jaarverslagen Waterbeheerplan, bestuursakkoord, begrotingen en jaarverslagen
Onderzoeksrapporten Rekenkamerstukken
Organisatie en werkwijze Zelf regelen. Zoals aanvraag subsidie of vergunning.
Organisatie en werkwijze Over ons, organigram, organisatiestructuur, missie
Overige besluiten van algemene strekking Projectplannen, beleidsregels, gedoogbesluiten etc.
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Commissies
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Legger, Verordeningen, Reglementen, Projectplannen etc.
Woo-verzoeken en -besluiten Openbaar gemaakte Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?