Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Aa en Maas

Organisatiegegevens

Bezoekadres Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Postadres Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21099/Aa_en_Maas

Organisatiebeschrijving

Gebied: Asten, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Grave, Heeze-Leende, Helmond, 's-Hertogenbosch, Heusden, Laarbeek, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Someren, Uden, Vught en Waalwijk.

Contactgegevens

Telefoon (088) 178 80 00 (algemeen)
Fax (088) 178 80 01
Internet https://www.aaenmaas.nl (algemeen)
E-mail info@aaenmaas.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.aaenmaas.nl/regelen/verzoek-informatie-wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Vergaderstukken Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Commissies
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Beschikkingen
Beschikkingen Watervergunningen
Convenanten Convenanten, gemeenschappelijke regelingen
Jaarplannen en jaarverslagen Waterbeheerplan, bestuursakkoord, begrotingen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze Zelf regelen. Zoals aanvraag subsidie of vergunning.
Organisatie en werkwijze Over ons, organigram, organisatiestructuur, missie
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Projectplannen, beleidsregels, gedoogbesluiten etc.
Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking Subsidies
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Commissies
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Legger, Verordeningen, Reglementen, Projectplannen etc.
Woo-verzoeken en -besluiten Openbaar gemaakte Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?