Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Wetterskip Fryslân

Organisatiegegevens

Bezoekadres Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21134/Wetterskip_Fryslan

Organisatiebeschrijving

Gebied: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Westerkwartier en Weststellingwerf.

Contactgegevens

Telefoon (058) 292 22 22 (algemeen)
Fax (058) 292 22 23
Internet https://www.wetterskipfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@wetterskipfryslan.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.wetterskipfryslan.nl/melden-en-regelen/vergunningen-wetten-en-regels/open-overheid

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?