Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard
Noord-Holland
Postadres Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
Organogram https://www.hhnk.nl/organisatie
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21145/Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier

Organisatiebeschrijving

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is als waterschap actief in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Edam-Volendam, Enkhuizen, Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Landsmeer, Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Meer informatie

https://www.hhnk.nl/over-hhnk

Contactgegevens

Telefoon (072) 582 82 82 (algemeen)
Internet https://www.hhnk.nl (algemeen)
E-mail post@hhnk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Hoofdkantoor
Postbus 250
Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard
Noord-Holland
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.hhnk.nl/form/informatieverzoek-wet-open-overheid-indienen/uw-informatieverzoek-0
Link naar meer informatie https://www.hhnk.nl/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

C. Roethof
Telefoon Woo-contactpersoon (072) 582 82 82 (Algemeen telefoonnummer)
Internet Woo-contactpersoon https://www.hhnk.nl/wet-open-overheid (Wet open overheid)
https://open.hhnk.nl/ (Open HHNK)
E-mail Woo-contactpersoon woo@hhnk.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Algemene adviezen van adviescommissies
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Beschikkingen Besluiten over specifieke gevallen, zoals watervergunningen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Bij het algemeen bestuur ingekomen stukken
Convenanten Overeenkomsten met betrekking tot de uitoefening van de publieke taak
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting, jaarstukken en meerjarenperspectief
Klachtoordelen Oordelen over bij het hoogheemraadschap ingediende klachten
Onderzoeksrapporten Algemene onderzoeken over de organisatie of over de uitvoering van beleid
Organisatie en werkwijze Algemene informatie over het hoogheemraadschap
Overige besluiten van algemene strekking Algemene besluiten, zoals projectplannen
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken en verslagen van het algemeen bestuur en zijn commissies
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Regelgeving van het hoogheemraadschap, zoals verordeningen en reglementen
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken en de bijbehorende besluiten, inclusief de informatie die openbaar is gemaakt
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?