Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Hollandse Delta

Organisatiegegevens

Bezoekadres Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Zuid-Holland
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21146/Hollandse_Delta

Organisatiebeschrijving

Gebied: Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Voorne aan Zee en Zwijndrecht.

Meer informatie

https://www.wshd.nl/over-het-waterschap

Contactgegevens

Telefoon (088) 974 30 00 (algemeen)
Internet https://www.wshd.nl (algemeen)
E-mail Info@wshd.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Waterschap Hollandse Delta, afdeling Juridische en Facilitaire Zaken
Postbus 4103
2988 DC Ridderkerk
Zuid-Holland
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.wshd.nl/woo-verzoek-indienen-voorheen-wob-verzoek
Link naar meer informatie https://www.wshd.nl/woo-verzoek-indienen-voorheen-wob-verzoek

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Op deze website vindt u de agenda en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur.
Bereikbaarheidsgegevens Hier vindt u de contactgegevens van het waterschap. Hier kunt u ook een verzoek om informatie indienen.
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Op deze pagina vindt u links naar begrotingen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze Algemene informatie over het waterschap.
Overige besluiten van algemene strekking Algemene besluiten, zoals projectplannen.
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken algemeen bestuur
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?