Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Organisatiegegevens

Bezoekadres Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam
Zuid-Holland
Postadres Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21199/Hoogheemraadschap_van_Schieland_en_de_Krimpenerwaard

Organisatiebeschrijving

Gebied: Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Rotterdam, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas.

Contactgegevens

Telefoon (010) 453 72 00 (algemeen)
Internet https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl (algemeen)
E-mail info@hhsk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres
Maasboulevard 123 te Rotterdam (3063 GK)
Link naar meer informatie https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/aanvragen-en-melden/productencatalogus/wet-open-overheid-aanvraag/

Contactpersoon/team

Administratief medewerker
Telefoon Woo-contactpersoon (010) 453 72 00 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon WOO@hhsk.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten dagelijks bestuur - Artikel 3.3, tweede lid, aanhef en onder d, Woo (nog niet in werking getreden)
Beschikkingen
Beschikkingen Artikel 3.3, tweede lid, aanhef en onder k, Woo (nog niet in werking getreden)
Jaarplannen en jaarverslagen Artikel 3.3, tweede lid, aanhef en onder g, Woo (nog niet in werking getreden)
Organisatie en werkwijze Woo-contactpersoon - Artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder d, Woo (nog niet in werking getreden)
Organisatie en werkwijze Contactgegevens - Artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder d, Woo (nog niet in werking getreden)
Organisatie en werkwijze Organogram - Artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder d, Woo (nog niet in werking getreden)
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder b, Woo (nog niet in werking getreden)
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken en verslagen algemeen bestuur - Artikel 3.3, tweede lid, aanhef en onder c, Woo (nog niet in werking getreden)
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder a, Woo (nog niet in werking getreden)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?