Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beesel (Beesel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
5953 AL REUVER
Limburg
Postadres Postbus 4750
5953 ZK REUVER
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21559/Gemeente_Beesel

Contactgegevens

Telefoon (077) 474 92 92 (algemeen)
Internet http://www.beesel.nl (algemeen)
E-mail info@beesel.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek postadres
Raadhuisplein 1
Link naar meer informatie https://www.beesel.nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-regelgeving/woo-verzoeken

Contactpersoon/team

team AJZ
Telefoon Woo-contactpersoon (077) 474 92 92 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.beesel.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@beesel.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges openbare besluitenlijsten van besluiten die raad en college hebben genomen en agenda's van de raad
Bereikbaarheidsgegevens contactgegevens
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten informatie over Woo-verzoeken en een overzicht van genomen Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?