Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Helmond (Helmond)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Frans Joseph v Thielpark 1
5707 BX HELMOND
Noord-Brabant
Wijze van afspraak maken Online: https://www.helmond.nl/contact
Telefoon: 14 0492
Postadres Postbus 950
5700 AZ HELMOND
Organogram https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Werken%20bij/bollogram%20gemeente%20Helmond%20oktober%202023%20zonder%20namen.pdf
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21849/Gemeente_Helmond

Contactgegevens

Telefoon 14 0492 (algemeen)
Internet http://www.helmond.nl (algemeen)
E-mail gemeente@helmond.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 950
Weg op den Heuvel 35
5701 NV HELMOND
Noord-Brabant
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.helmond.nl/woo
Link naar meer informatie https://www.helmond.nl/woo

Contactpersoon/team

Ylona Willems
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0492 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.helmond.nl/woo (webpagina Woo-verzoeken)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@helmond.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Via deze pagina ziet u de agenda en de besluiten die het bestuur van de gemeente Helmond (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met de gemeenteHelmond. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college hier een besluit over. Dit heet een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen Het college van burgemeester en wethouders verantwoordt elk jaar aan de gemeenteraad wat er dat jaar is bereikt en welke plannen zijn uitgevoerd. Zo kan de raad haar toezichthoudende rol goed vervullen.
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan de gemeente Helmond ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente Helmond kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek wordt gevraagd om overheidsinformatie openbaar te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Bekijk op deze pagina een overzicht van afgehandelde Woo-verzoeken.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?