Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Voerendaal (Voerendaal)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
6367 ED VOERENDAAL
Limburg
Wijze van afspraak maken E-mail: info@voerendaal.nl
Telefoon: (045) 575 33 99
Postadres Postbus 23000
6367 ZG VOERENDAAL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/22144/Gemeente_Voerendaal

Contactgegevens

Telefoon (045) 575 33 99 (algemeen)
Internet http://www.voerendaal.nl (algemeen)
E-mail info@voerendaal.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 23000
6367 ZG VOERENDAAL
Adres voor indienen Woo-verzoek Raadhuisplein 1
6367 ED VOERENDAAL
Limburg
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.voerendaal.nl/raad-en-college/regelgeving-en-bekendmakingen/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Woo-coördinator
Telefoon Woo-contactpersoon (045) 575 33 99 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon juza@voerendaal.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders
Beschikkingen Bekendmakingen van aanvragen, ontwerp-beschikkingen en beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Ingekomen stukken gemeenteraad
Overige besluiten van algemene strekking Bekendmakingen van beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad en raadscommissies
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Bekendmakingen van verordeningen
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?