Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Koggenland (Koggenland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Middenhof 2
1648 JG DE GOORN
Noord-Holland
Wijze van afspraak maken Online: https://www.koggenland.nl/afspraak-maken
Postadres Postbus 21
1633 ZG AVENHORN
Organogram https://www.koggenland.nl/organisatiestructuur
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/22332/Gemeente_Koggenland

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.koggenland.nl/organisatie

Contactgegevens

Telefoon (0229) 54 84 00 (algemeen)
Internet http://www.koggenland.nl/ (algemeen)
E-mail info@koggenland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoek- en postadres
Middenhof 2
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.koggenland.nl/informatie-opvragen-bij-de-gemeente-woo
Link naar meer informatie https://www.koggenland.nl/openbaar-gemaakte-informatie-koggenland

Contactpersoon/team

woo@koggenland.nl
Internet Woo-contactpersoon https://www.koggenland.nl/openbaar-gemaakte-informatie-koggenland (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@koggenland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen In voorbereiding
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Deels gepubliceerd, deels in voorbereiding
Bereikbaarheidsgegevens Volledig beschikbaar
Beschikkingen In voorbereiding
Beschikkingen Volledig beschikbaar
Beschikkingen
Convenanten Deels beschikbaar
Jaarplannen en jaarverslagen Volledig beschikbaar
Klachtoordelen In voorbereiding
Onderzoeksrapporten In voorbereiding
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag Deels beschikbaar
Organisatie en werkwijze Volledig beschikbaar
Overige besluiten van algemene strekking Volledig beschikbaar
Overige besluiten van algemene strekking Deels beschikbaar
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Volledig beschikbaar
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Volledig beschikbaar
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Volledig beschikbaar sinds juli 2023
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?