Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Organogram https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/organisatie/organogram
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/22387697/Landbouw_Natuur_en_Voedselkwaliteit

Organisatiebeschrijving

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij werken ook aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Contactgegevens

Telefoon (070) 379 89 11 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
Sociale Media minlnv (X)
MinisterLNV (X)
MinisterNenS (X)
Ministerie van LNV (LinkedIn)
ministerieLNV (Instagram)
Ministerie van LNV (Facebook)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten?trefwoord=&startdatum=&einddatum=&onderdeel=Ministerie+van+Landbouw%2C+Natuur+en+Voedselkwaliteit&type=Wob-verzoek

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?