Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Capelle aan den IJssel (Capelle aan den IJssel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Rivierweg 111
2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Zuid-Holland
Postadres Postbus 70
2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/22846/Gemeente_Capelle_aan_den_IJssel

Contactgegevens

Telefoon 14 010 (algemeen)
Internet http://www.capelleaandenijssel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@capelleaandenijssel.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Rivierweg 111
2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.capelleaandenijssel.nl/informatie-opvragen-via-wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Léon van den Herik

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?