Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oldebroek (Oldebroek)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
8096 CP OLDEBROEK
Gelderland
Postadres Raadhuisplein 1
8096 CP OLDEBROEK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/22938/Gemeente_Oldebroek

Contactgegevens

Telefoon (0525) 63 82 00 (algemeen)
Internet http://www.oldebroek.nl (algemeen)
E-mail gemeente@oldebroek.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Digitaal indienen Woo-verzoek https://loket.oldebroek.nl/f/1444/login
Link naar meer informatie https://www.oldebroek.nl/Bestuur_en_organisatie/Wet_open_overheid_Woo

Contactpersoon/team

mevr. S. (Stefanie) Korenberg

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?