Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Westerwolde (Westerwolde)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 1
9551 AB SELLINGEN
Groningen
Postadres Postbus 14
9550 AA SELLINGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/23087133/Gemeente_Westerwolde

Contactgegevens

Telefoon (0599) 32 02 20 (algemeen)
Internet http://www.westerwolde.nl (algemeen)
E-mail gemeente@westerwolde.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres
Postbus 14
Dorpsstraat 1
9551 AB SELLINGEN
Groningen
Link naar meer informatie https://www.westerwolde.nl/overheidsinformatie-opvragen-woo

Contactpersoon/team

Félice Thenu
KCC (Klant Contact Centrum)
Telefoon Woo-contactpersoon (0599) 32 02 20 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.westerwolde.nl (algemeen)
Sociale Media Woo-contactpersoon Gemeente Westerwolde (X)
Gemeente Westerwolde (Facebook)
Gemeente Westerwolde (Instagram)
Gemeente Westerwolde (LinkedIn)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?