Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Midden-Groningen (Midden-Groningen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Gorecht-Oost 157
9603 AE HOOGEZAND
Groningen
Postadres Postbus 75
9600 AB HOOGEZAND
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/23087145/Gemeente_Midden-Groningen

Contactgegevens

Telefoon (0598) 37 37 37 (algemeen)
Internet http://www.midden-groningen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@midden-groningen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 75
9600 AB Hoogezand
Link naar meer informatie https://www.midden-groningen.nl/informatieverzoek-woo-verzoek

Contactpersoon/team

woo@midden-groningen.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?