Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerde (Heerde)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Eperweg 5
8181 ET HEERDE
Gelderland
Postadres Postbus 175
8180 AD HEERDE
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/23411/Gemeente_Heerde

Contactgegevens

Telefoon (0578) 69 94 94 (algemeen)
Internet http://www.heerde.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerde.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 175
Eperweg 5
8181 ET HEERDE
Gelderland

Contactpersoon/team

Marja Vink
Telefoon Woo-contactpersoon (0578) 69 94 94 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.heerde.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@heerde.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?