Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Regionale Belasting Groep (RBG)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
Postadres Postbus 923
3100 AX Schiedam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/23825734/Regionale_Belasting_Groep

Contactgegevens

Telefoon (088) 291 10 00 (algemeen)
Internet https://www.derbg.nl (algemeen)
https://www.derbg.nl/contact/contactformulier (contact)
Contactpagina https://www.derbg.nl/contact/

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.derbg.nl/over-ons/wet-open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

De heer P. R. Veloo

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Klachtoordelen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?