Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Groningen (VGR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Sontweg 10
9723 AT Groningen
Postadres Postbus 66
9700 AB Groningen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/23862472/Veiligheidsregio_Groningen

Contactgegevens

Telefoon (088) 162 50 00 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiogroningen.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/over_ons/contactformulier (contact)
E-mail info@vrgroningen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 66
Sontweg 10
9723 AT Groningen
Groningen
Link naar meer informatie https://veiligheidsregiogroningen.nl/over-ons-veiligheidsregio-groningen/woo-verzoek/

Contactpersoon/team

communicatie@vrgroningen.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?