Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio IJsselland (VR IJsselland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Marsweg 39
8013 PE Zwolle
Postadres Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24185301/Veiligheidsregio_IJsselland

Contactgegevens

Telefoon (088) 119 70 00 (algemeen)
Internet https://www.vrijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@vrijsselland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrijsselland.nl/contact

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?