Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam
Postadres Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24203394/Veiligheidsregio_Rotterdam-Rijnmond

Contactgegevens

Telefoon (088) 877 90 00 (algemeen)
Internet https://vr-rr.nl (algemeen)
E-mail info@vr-rr.nl (algemeen)
Contactpagina https://vr-rr.nl/contact/

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://vr-rr.nl/over/wet-open-overheid-woo/

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Agenda, verslag en Vergaderstukken Algemeen Bestuur
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?