Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken (VVI Alkmaar e.o.)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Jadestraat 1
1812 RD Alkmaar
Postadres Postbus 9199
1800 GD Alkmaar
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24239399/Vuilverbrandingsinstallatie_Alkmaar_en_Omstreken

Contactgegevens

Telefoon 06 31 02 88 07 (secr. GR-VVI)
Internet https://www.hvcgroep.nl (algemeen)

Contactpersoon/team

dhr D. (Douwe) van der Vaart
Telefoon Woo-contactpersoon 06 31 02 88 07 (direct telefoonnummer)
E-mail Woo-contactpersoon vvi@hvcgroep.nl (secretariaat VVI)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?