Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heemstede (Heemstede)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2101 HA HEEMSTEDE
Noord-Holland
Postadres Postbus 352
2100 AJ HEEMSTEDE
Noord-Holland
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24295/Gemeente_Heemstede

Contactgegevens

Telefoon 14 023 (algemeen)
Internet http://www.heemstede.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heemstede.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Raadhuisplein 1
2101 HA HEEMSTEDE
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.heemstede.nl/aanvragen-en-regelen/woo-verzoek-indienen

Contactpersoon/team

Mevr. L.J. van Duijn-Klok
Mevr. O. Govers-Terschegget
E-mail Woo-contactpersoon O.Govers@bloemendaal.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Adviezen van de Welstandscommissie en Monumentencommissie.
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda’s en besluitenlijsten van het college.
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarrekening van de gemeente Heemstede over het jaar 2023.
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting van de gemeente Heemstede over het jaar 2023.
Organisatie en werkwijze Het organogram van de gemeente Heemstede.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken, audioverslagen en ingekomen stukken van de gemeenteraad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?