Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Organisatiegegevens

Bezoekadres Zanddonkweg 14
5144 NX Waalwijk
Postadres Postbus 15
5140 AA Waalwijk
Organogram https://www.baanbrekers.org/wie-zijn-we/organogram/
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24311127/Uitvoeringsorganisatie_Baanbrekers

Contactgegevens

Telefoon (0416) 67 10 00 (Telefoon algemeen)
Internet https://www.baanbrekers.org/ (Website algemeen)
E-mail info@baanbrekers.org (E-mail algemeen)
Contactpagina https://www.baanbrekers.org/contact-2/contactgegevens/

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 15
5140 AA Waalwijk
Link naar meer informatie https://www.baanbrekers.org/contact-2/wet-open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

woo@baanbrekers.org
Telefoon Woo-contactpersoon (0416) 67 10 00 (Algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@baanbrekers.org (E-mail voor Woo-verzoeken)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Gebundelde besluiten en agenda's van het Algemeen Bestuur
Organisatie en werkwijze Organogrammen van de Baanbrekers-organisatie
Organisatie en werkwijze Wat doet Baanbrekers?
Organisatie en werkwijze Opdracht, missie en visie van Baanbrekers
Overige besluiten van algemene strekking Baanbrekers' andere besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Algemeen verbindende voorschriften (avv's) van Baanbrekers
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?