Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Staphorst (Staphorst)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Binnenweg 26
7951 DE STAPHORST
Overijssel
Postadres Postbus 2
7950 AA STAPHORST
Organogram https://www.staphorst.nl/organisatieschema
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24378/Gemeente_Staphorst

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.staphorst.nl/organisatieschema

Contactgegevens

Telefoon (0522) 46 74 00 (algemeen)
Internet http://www.staphorst.nl (algemeen)
E-mail gemeente@staphorst.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 2
7950 AA STAPHORST
Overijssel
Digitaal indienen Woo-verzoek https://open.staphorst.nl/contact
Link naar meer informatie https://open.staphorst.nl/contact

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen Deze categorie geeft inzage in beschikkingen die de gemeente afgeeft. Beschikkingen zijn besluiten die, in tegenstelling tot algemeen verbindende voorschriften, betrekking hebben op een specifiek geval, zoals een omgevingsvergunning.
Organisatie en werkwijze Deze categorie geeft inzage in de organisatie en haar werkwijze en in de bereikbaarheidsgegevens.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Binnen deze categorie vallen verordeningen, beleidsregels en overige besluiten van algemene strekking. Deze worden openbaar gemaakt via de officiële bekendmakingen.
Woo-verzoeken en -besluiten Deze categorie geeft inzage in Woo-besluiten en eventuele bij het besluit behorende documenten naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?