Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Staphorst (Staphorst)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Binnenweg 26
7951 DE STAPHORST
Overijssel
Postadres Postbus 2
7950 AA STAPHORST
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24378/Gemeente_Staphorst

Contactgegevens

Telefoon (0522) 46 74 00 (algemeen)
Internet http://www.staphorst.nl (algemeen)
E-mail gemeente@staphorst.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.staphorst.nl/informatie-opvragen-bij-gemeente-wet-open-overheid-woo

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?