Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Organisatiegegevens

Bezoekadres J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Postadres Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24474641/Fryske_Utfieringstsjinst_Miljeu_en_Omjouwing

Contactgegevens

Telefoon (0566) 75 03 00 (algemeen)
Internet https://www.fumo.nl (algemeen)
https://www.fumo.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@fumo.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.fumo.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoek alleen op afspraak
J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Fryslân
Link naar meer informatie https://www.fumo.nl/zelf-regelen/woo-verzoeken

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (0566) 75 03 00
E-mail Woo-contactpersoon woo@fumo.nl (Emailadres)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten In ontwikkeling
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?