Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hof van Twente (Hof van Twente)

Organisatiegegevens

Bezoekadres De Hofte 7
7471 DK GOOR
Overijssel
Postadres Postbus 54
7470 AB GOOR
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24670/Gemeente_Hof_van_Twente

Contactgegevens

Telefoon (0547) 85 85 85 (algemeen)
Internet http://www.hofvantwente.nl (algemeen)
E-mail info@hofvantwente.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 54
de Höfte 7
7471 DK GOOR
Overijssel

Contactpersoon/team

Serviceteam
Telefoon Woo-contactpersoon (0547) 85 85 85 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@hofvantwente.nl (algemeen)
Serviceteam

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?