Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (Nuenen c.a.)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK NUENEN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5670 GA NUENEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24805/Gemeente_Nuenen_Gerwen_en_Nederwetten

Contactgegevens

Telefoon (040) 263 16 31 (algemeen)
Internet http://www.nuenen.nl (algemeen)
E-mail gemeentehuis@nuenen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10000 5670 GA Nuenen
Link naar meer informatie https://www.nuenen.nl/informatie-opvragen-bij-de-gemeente-woo

Contactpersoon/team

Yvonne Visser
Telefoon Woo-contactpersoon (040) 263 16 31 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.nuenen.nl/informatie-opvragen-bij-de-gemeente-woo (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?