Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hoorn (Hoorn)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Nieuwe Steen 1
1625 HV HOORN NH
Noord-Holland
Postadres Postbus 603
1620 AR HOORN NH
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24950/Gemeente_Hoorn

Contactgegevens

Telefoon (0229) 25 22 00 (algemeen)
Internet http://www.hoorn.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hoorn.nl (algemeen)

Contactpersoon/team

Woo-coördinator

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Amendementen, art.36 vragen, belangrijke documenten, raadsstukken, besluitenlijst en brieven van B&W, interne regelingen Raad en Commissies, moties & toezeggingen en de overige acties en vragen raad
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?