Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite

Organisatiegegevens

Bezoekadres Lytse Súdein 12
8624 TT Uitwellingerga
Postadres Lytse Súdein 12
8624 TT Uitwellingerga
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24962053/Recreatieschap_voor_het_Friese_water_en_land_de_Marrekrite

Contactgegevens

Telefoon (0515) 74 56 00 (algemeen)
Internet https://www.marrekrite.frl (algemeen)
E-mail info@marrekrite.frl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?