Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Gelders Archief

Organisatiegegevens

Bezoekadres Westervoortsedijk 67-d
6827 AT Arnhem
Gld
Postadres Westervoortsedijk 67-d
6827 AT Arnhem
Gld
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24964247/Gelders_Archief

Organisatiebeschrijving

Het Gelders Archief is een eigentijds informatiecentrum. Wij verzamelen en beheren al twee eeuwen regionale archieven en historische collecties om ze beschikbaar te stellen aan een breed publiek.

Contactgegevens

Telefoon (026) 352 16 00 (algemeen)
Internet https://www.geldersarchief.nl (algemeen)
https://www.geldersarchief.nl/over-ons/beleid/wet-open-overheid (WOO)
E-mail info@geldersarchief.nl (Algemeen)
woo@geldersarchief.nl (WOO verzoeken)
Contactpagina https://www.geldersarchief.nl/informatie/contact-tips
Sociale Media Geldersarchief (X)
Geldersarchiefarnhem (YouTube)
geldersarchief (Facebook)
geldersarchief (Instagram)
gelders-archief (LinkedIn)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.geldersarchief.nl/over-ons/beleid/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

mevr. Ir. W.M.A. (Wieteke) Kamps
E-mail Woo-contactpersoon woo@geldersarchief.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Jaarplannen en jaarverslagen Financiële jaarstukken 2021
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting 2022
Jaarplannen en jaarverslagen 2022
Jaarplannen en jaarverslagen Strategisch plan 2021-2024
Jaarplannen en jaarverslagen Beleid en jaarverslagen 2020 - heden
Klachtoordelen Regeling afhandeling klachten
Organisatie en werkwijze Delegatie en mandaatbesluit
Organisatie en werkwijze Besluit informatiebeheer
Organisatie en werkwijze Regeling afhandeling klachten
Overige besluiten van algemene strekking Aanwijzing gemeente- en rijksarchivaris
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften archiefverordening
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?