Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Locatie Carbon 6
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Limburg
Postadres Postbus 333
6400 AH Heerlen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24965582/het_Werkvoorzieningschap_Oostelijk_Zuid_Limburg

Contactgegevens

Telefoon (045) 566 66 00 (algemeen)
Internet https://www.wozl.nl (algemeen)
E-mail info@wozl.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wozl.nl/

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.wspparkstad.nl/

Contactpersoon/team

Dhr. mr. M.M.M. (Martijn) Erbel
E-mail Woo-contactpersoon martijn.erbel@wspparkstad.nl (algemeen)
Mevr. mr. A (Anouschka) Anepool
E-mail Woo-contactpersoon anouschka.anepool@wspparkstad.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?