Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Senzer

Organisatiegegevens

Bezoekadres Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond
Postadres Postbus 272
5700 AG Helmond
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24966840/Senzer

Contactgegevens

Telefoon (0492) 58 24 44 (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 272
Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.senzer.nl/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

R. van Dijk
Telefoon Woo-contactpersoon (0492) 58 24 44 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon wetopenoverheid@senzer.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?