Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Noordelijk Belastingkantoor

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn
Postadres Postbus 88
9700 AB Groningen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25038180/Noordelijk_Belastingkantoor

Contactgegevens

Telefoon (088) 787 90 00 (algemeen)
Internet https://noordelijkbelastingkantoor.nl (algemeen)
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/contact (contact)
Contactpagina https://noordelijkbelastingkantoor.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 88
9700 AB Groningen
Link naar meer informatie https://noordelijkbelastingkantoor.nl/over-ons/verzoek-wet-open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

H. (Henderikus) van Loon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?