Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Buitenlandse Zaken (BZ)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/2515/Buitenlandse_Zaken

Organisatiebeschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo is het ministerie er voor u als u voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst.

Contactgegevens

Telefoon (070) 348 64 86 (algemeen)
Fax (070) 348 48 48
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek T.a.v. Woo-eenheid, directie Juridische Zaken/Nederlands Recht Woo@minbuza.nl
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Link naar meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/contact/woo-verzoek-indienen

Contactpersoon/team

contactpersoonwoo@minbuza.nl
+31 (0)70 348 75 10

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheidsgegevens ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheidsgegevens ambassades, consulaten en overige vertegenwoordiging
Beschikkingen
Convenanten
Onderzoeksrapporten Onderzoeksrapporten Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)
Onderzoeksrapporten Onderzoeksrapporten Auditdienst Rijk
Organisatie en werkwijze Organogram, inclusief verantwoordelijkheden per DG en directie
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken vanaf mei 2022
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?